AaB 89ers indkalder til generalforsamling torsdag d. 1. marts kl. 18.30 på AaBs anlæg, Hornevej 2, 9220 Aalborg Ø.

Foreløbig dagsorden er som følger:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Orientering om resultat 2017 + budget 2018
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelse
  1. Valg af formand (2 år)
  2. Valg af bestyrelsens øvrige medlemmer (2år)
  3. Valg af suppleanter (1 år)
 1. Eventuelt

Indkomne forslag bedes sendes til formand@89ers.dk

Ved spørgsmål, kontakt formand Simon Brøsted Nielsen på 60383814 eller formand@89ers.dk

 

Vel mødt