Torsdag den 16 februar afholdte AaB 89ers den årlige generalforsamling. Her blev regnskabet for 2016 gennemgået for klubbens medlemmer, som ligeledes godkendte budgettet for 2017.

Herudover var der valg til bestyrelsen. Bestyrelses medlemmerne Rasmus Birkeholm Jensen, Mathias Mogensen og Emil Jean Klastrup var på valg.

Rasmus ønskede genvalg, mens Mathias og Emil begge har valgt at træde ud af bestyrelsen.
Der skal fra klubbens side lyde en stor tak til Mathias og Emil for deres arbejde i bestyrelsen!

Udover Rasmus, som genopstillede, stillede Jukka Rysgaard, Mette Thellufsen og Jeppe Thanning også op til bestyrelsen. Alle fire kandidater modtog opbakning fra generalforsamlingen, hvorfor AaB 89ers bestyrelse nu består af følgende 7 personer

Simon Brøsted Nielsen
Frederik Brik
Rene Kæseler
Rasmus Birkeholm Jensen
Mette Dahl Thellufsen
Jukka Kleinnibbelink Rysgaard
Jeppe Bjerg Thanning

Vi takker de fremmødte medlemmer for deres deltagelse i mødet og ønsker den nye bestyrelse held og lykke med de opgaver den kommende sæson må bringe.