AaB 89ers indkalder til generalforsamling tirsdag d. 26. februar kl. 18.00 på AaBs anlæg, Hornevej 2, 9220 Aalborg Ø.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Orientering om resultat 2018 + budget 2019
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelse
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 år/2 år)
   1. Bestyrelsesmedlem Mette Thellufsen er på valg og er villig til genvalg
   2. Bestyrelsesmedlemmer Jeppe Bjerg Thanning og Rasmus Birkeholm Jensen er på valg og ønsker ikke genvalg
   3. Bestyrelsesmedlem Frederik Brik ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen bakker op om Mette Thellufsen som kandidat igen, og foreslår derudover de følgende som nye medlemmer af bestyrelsen:

 • Patrick Thomsen – Seniorspiller, har været suppleant i seneste bestyrelsesår
 • Anette Pilgaard – Forælder til Viktor, på klubbens U12/14-hold
 • Lotte Lewandowski – Spiller på klubbens kvindehold

OBS: Bestyrelsen har de seneste år bestået af 6 medlemmer, men har reelt plads til 7, så skulle yderligere ønske at stille op, hører vi fortsat gerne om det.

5.2 Valg af suppleanter (1 år)

 1. Andreas Rahbæk Brandsen er på valg og er villig til genvalg
 2. Patrick Thomsen er på valg, og opstiller til bestyrelsen. Posten er vakant

6. Eventuelt

Vel mødt!