Aalborg 89ers Amerikansk fodbold

Generalforsamling torsdag 03/11 – 2022. kl. 18.30 til 20.30.

Sted: Klokkevej 49, Dall Villaby

Dagsorden:

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent

 • Formandens beretning

 • Ændringsforslag til Vedtægter:

  Oprindelig tekst:

  • 6: Bestyrelsen består af 5 medlemmer
  • 1 formand
  • 1 Næstformand
  • 1 Kasserer
  • 2 menige bestyrelsesmedlemmer
  • 2 suppleanter

 

Forslag til ny tekst:

  • 6: Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og 2 suppleanter
  • 1 formand
  • 1 Næstformand
  • 1 Kasserer
  • 1 Ungdoms ansvarlig
  • 1 Senior ansvarlig
  • 2 menige bestyrelsesmedlemmer
  • 2 suppleanter

 

Tilretning at tilhørende paragraffer, så de passer med ovenstående ændring

 

 • Kontingent tilretning/godkendelse

 • Godkendelse af budget 2023

 • Valg til bestyrelsen:
  Bestyrelsen udvides fra 5+2 til 7+2 medlemmer.

  • Fortsætter i Bestyrelsen:
   • Formand:                              Finn Rahbæk Brandsen (valgt for 2 år)
   • Menigt medlem:Jeppe Haals Christensen (valgt for 2 år)
   • Menigt medlem: Gitte Rolighed (valgt for 2 år)
  • På valg:
   • Næstformand:Peter I. M. Sørensen – modtager genvalg (2 år)
   • Kasser:nyvalg (2 år) – Mette træder ud
   • Ungdoms Ansvarlig:Nyvalg (2 år) – Anette Pilgaard stiller op
   • Senior ansvarlig:Nyvalg (1 år)
   • Suppleant:vælges for 1 år
   • Suppleant:Vælges for 1 år
 • Eventuelt

 

Vi ses på torsdag

Mvh.
Aalborg 89ers
Bestyrelsen