Endelig dagsorden 

AaB 89ers indkalder til generalforsamling torsdag d. 1. marts kl. 18.30 på AaBs anlæg, Hornevej 2, 9220 Aalborg Ø.

Endelig dagsorden er som følger:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Orientering om resultat 2017 + budget 2018
 4. Indkomne forslag 
 1. Valg til bestyrelse
  1. Valg af formand (2 år)
   1. Simon Brøsted Nielsen er på valg og er villig til genvalg.
 1. Valg af bestyrelsens øvrige medlemmer (2år)
  1. Bestyrelsesmedlem Frederik Brik er på valg og er villig til genvalg.
 1. Bestyrelsesmedlem René Ribberholt Kæseler er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Martin Møller Christensen.
 • Bestyrelsesmedlem Jukka Kleinnibbelink Rysgaard er udtrådt. Bestyrelsen foreslår at posten ikke besættes, og antallet af medlemmer dermed sænkes til seks, som det har været i foregående år.
 1. Valg af suppleanter (1 år)
  1. Suppleant Martin Møller Christensen er på valg og opstiller til post som menigt medlem.
 1. Suppleant Mathias Mogensen er på valg og ønsker ikke genvalg.
 2. Eventuelt

 

Vel mødt!