Dagsorden til generalforsamling d. 26/2-2020

Generalforsamling onsdag d. 26/2 -2020 – kl. 18.30 til 20.30

Cafeteriet, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning 
 • Orientering om resultat 2019 + budget 2020 
 • Bestyrelsens forventninger til 2020 
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelse
  • Formand (Simon Brøsted Nielsen er på valg og ønsker ikke genvalg – bestyrelsen anbefaler en ledelse bestående af Mette Thellufsen og Andreas Rahbæk Brandsen og dermed intet valg af formand)
  • Bestyrelsesmedlemmer ( Lotte Lewandowski og Anette Pilgaard er på valg og er villige til genvalg)
  • Bestyrelsesmedlemmer (Martin Møller og Mikael Brix er på valg og ønsker ikke genvalg – Suppleant Andreas Rahbæk Brandsen er villig til valg)
  • Suppleanter (der skal vælges to stk. – bestyrelsen anbefaler Danny Rod)
 • Eventuelt