AaB 89ers indkalder til generalforsamling tirsdag d. 26. februar kl. 18.00 på AaBs anlæg, Hornevej 2, 9220 Aalborg Ø.

Foreløbig dagsorden er som følger:

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Orientering om resultat 2018 + budget 2019
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelse
  6. Eventuelt

Indkomne forslag bedes sendes til formand@89ers.dk

Ved spørgsmål, kontakt formand Simon Brøsted Nielsen på 60383814 eller formand@89ers.dk

 

Vel mødt