AaB 89ers indkalder til generalforsamling torsdag d. 16. februar kl 19.00 på AaBs anlæg, Hornevej 2, 9220 Aalborg Ø.

Vi håber på en stor opbakning fra vores spillere og juniorenes forædre.

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Orientering om resultat 2016 + budget 2017

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse
– Bestyrelsesmedlem Rasmus Birkeholm Jensen er på valg og er villig til genvalg.
– Bestyrelsesmedlem Emil Jean Klastrup er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jeppe Bjerg Thanning.
– Bestyrelsesmedlem Mathias Mogensen er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Mette Dahl Thellufsen.

– Suppleant Søren Stisen er på valg og villig til genvalg.
– Suppleant Jeppe Bjerg Thanning er på valg og opstiller til fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

6. Eventuelt

Vel mødt!